سلام - همکلاسی عزیزمخوشمزه در اینجا یک نمونه سئوال تستی از درس هدیه آسمان گذاشته ام شما می توانیدآنها را در دفتر هدیه ها خوش خط ومرتب بنویسی. پس قلم وکاغذ بردار وهمه را  از قسمت ادامه مطلب یادداشت کن. موفق باشی ی ی ی !


 

1- این سخن از کیست؟(حق کسی که به تو علم می آموزد،این است که احترامش را نگه داری).

1)پیامبر(ص)             2)امام علی(ع)            3)امام حسین(ع)                  4)امام سجاد(ع) 

2- این سخن از کدام بزرگوار است؟(فرصت ها مانند ابری به سرعت می گذرند.از فرصت ها دبه خوبی استفاده کنید.)

1)حضرت علی(ع)         2)امام حسن(ع)       3)امام حسین(ع)       4-امام صادق(ع) 

3- به معنای پاک و پاکیزه از بدی ها و گناهان است؟

1)فاطمه               2)معصومه                     3)طاهره                        4)زهرا

4- کدام مورد زیر از آداب بزرگان است؟

1)خواندن زیارت نامه                                           2)خواندن نماز زیارت

3)دعا برای خود و دیگران                              4)همه ی موارد 

5- این جمله از کیست؟(شهدا ستارگان درخشان تاریخ امروز و فردای ما هستند.)

1-امام خمینی           2)شهید بهشتی               3)رهبر             4)شهید مطهری

6- پیامبر اکرم(ص)فرمودند:)بالاتر از هر کار نیک،نیکی دیگری است و.......در راه خدا بالاترین نیکی است.)

1)شهادت              2)جهاد                      3)انفاق                     4)وقف 

7- با توجه به آیه ی شریفه جای خالی را پر کنید.(برای انسان جز آن چه.............. کرده هیچ نصیب و بهره ای نیست.)

1)تفریح                  2)تلاش                  3)جمع آوری                        4)هیچ کدام 

8- این سخن از کیست؟(و نظم امرکم)

1)امام سجاد و در صحیفه سجادیه                           2)حضرت علی و در نهج البلاغه 

3)حضرت علی و در صحیفه سجادیه                                 4)هیچ کدام 

9- کدام مورد از فایده های مراسم حج نیست؟

1)کمک به نیازمندان                                   2)بیزاری جستن از دشمنان اسلام

3) اتحاد مسلمانان                                 4)تجارت 

10- اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند،روزه اش.........و اگر پیش از ظهر مسافرت کند روزه اش..........است.

1)باطل –باطل           2)باطل – درست        3)درست – درست      4)درست – باطل

11- مسافر چه نماز هایی را بایستی شکسته بخواند؟

1)چهار رکعتی                2)سه رکعتی                     3)دو رکعتی            4)نافله 

12- پوشیدن هر لباسی که توجه نامحرم را جلب کند.........................

1)واجب است            2)واجب نیست           3)مکروه است             4)هیچ کدام

13- حضرت علی (ع)فرمودند:خدایا به اعضای بدنم برای............در راه خودت توانایی بده).

1)مبارزه                  2)خدمت                       3)عبادت                4)هرسه مورد 

14- در قران کدام عمل از کارهای شیطان معرفی شده است؟

1)در گوشی صحبت کردن       2)مسخره کردن    

 3)قطع کردن سخن دیگری     4)بی احترامی به سالمندان

15- این سخن از کیست؟(من به یاد همه ی شما هستم).

1)امام حسین(ع)      2)امام علی(ع)         3)امام رضا(ع)          4)امام مهدی(ع) 

16- جانشینان امام مهدی (ع)چه ویژگی هایی دارند؟

1)عالم،پرهیزکار،راستگو                                     2)خوش خلق و پرهیز کار

3)عالم،پرهیزکار و دین شناس                         4)دین شناس 

17- از نظر قرآن بهترین راه هدایت مردم چیست؟

1)معرفی انسان های نمونه و برتر  2)شناساندن ظالمین 3)سرزنش     4)هیچ کدام

18- نام خواهر امام حسین (ع)و پیام رسان کربلا...............

1)حضرت زینب (س)     2)حضرت فاطمه(س)         3)حضرت خدیجه(ع)     4)ام سلمه 

19- صفوان از یاران کدام امام بزرگوار بود؟

1)*امام محمدباقر(ع)        2)امام صادق(ع)          3)امام جواد(ع)       4)امام کاظم(ع) 

20- تبرّی به چه معناست؟

1)دوستی با دوستان خدا                                      2)دوستی با دشمنان خدا 

3)دشمنی با دوستان خدا                                    4)دشمنی با دوستان خدا 

21- خدا در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟

1)روز حساب            2)روز حسرت         3)روز جدایی          4)هرسه مورد 

22- خدا در قرآن چه کسی را پدر خداپرستان نامیده است؟

1)حضرت محمد(ص)   2)حضرت ابراهیم(ع)    3)حضرت علی(ع)   4)حضرت موسی(ع)  

23- این سخن از کیست؟(پسر عزیزم،بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت،پیامبران او نیز تو می آمدند).

1)حضرت علی(ع)    2)امام حسین(ع)     3)امام حسن(ع)     4)امام سجاد(ع) 

24- کدام جمله صحیح است؟

1)زندگی ما با مرگ به پایان می رسد                         2)پس از مرگ وارد مرحله ی جدیدی از زندگی می شویم

3)زندگی اصلی ما در این دنیا است                           4)هر سه مورد

                                                                                            موفق باشید - زیبا