چگونه به اعتمادبه نفس برتردست يابيم ؟

مقدمه :

 اكثر ما به گونه اي در مورد اعتماد به نفس صحبت مي كنيم كه گويي از عالم غيب آمده است . مثلاً‌ امكان دارد بگوييم :« او خوش شانس است به دليل اينكه اعتماد به نفس زيادي دارداما آيا به راستي ما معني درست اعتماد به نفس را مي دانيم ؟ آيا اين واقعاً‌ شانس است كه ما را از ويژگي با ارزش برخوردار مي سازد ؟ و يا اصلاً ربطي به شانس ندارد؟ اگر اين طور باشد آيا فقط برخي از مردان يا زنان به طور مادرزاد خوش شانس هستند؟ و اگر چنين نيست شما چطور به اعتماد به نفس برتر دست پيدا مي كنيد؟ در مطالب بعدي اين پرسش ها مورد بحث قرار گرفته و به آن ها پاسخ داده مي شود! پس از خواندن اين مطالب فرصتي كوتاه براي تفكر در مورد آن به خودتان بدهيد و قبل از اين كه عملاً‌ اقدامي انجام بدهيد ، ‌مطالب را به طريقي مورد مشاهده و بحث قرار دهيد كه بتوانيد آن ها را با تجربه هاي شخصي خود مرتبط سازيد . اين مطالب شما در پيمودن مسير درمان عدم اعتماد بنفس راهنمايي مي كند .

درك صحيح از اعتماد به نفس :

اگر مي خواهيد به اعتماد به نفس بيشتري دست پيدا كنيد اولين گامي كه بر مي داريد اين است كه تصويري از شخص ايده آل در ذهن خود مجسم كنيد .
حالا اين سؤال پيش مي آيد كه چطور افراد داراي اعتماد به نفس را شنا سايي كنيم ؟
با كمي توجه خواهيد ديد كه افراد داراي اعتماد به نفس اين طور رفتار مي كنند :
۱- خودشان را دوست دارند و اهميتي نمي دهند كه ديگران از توجه آن ها به خودشان آگاه شوند .
۲- خودشان را درك مي كنند و در حين رشد و پيشرفت به كاوش و جستجو در مورد خود ادامه مي دهند .
۳- خواسته هاي خود را مي شناسند و از اين كه براي خودشان هدف هاي جديدي را در نظر بگيرند نمي هراسند .
۴- مثبت انديش هستند و هرگز در برابر اشتباهات و مشكلات ضعف نشان نمي دهند .
۵- رفتاري ماهرانه دارند و مي دانند كه در هر موقعيت خاصي چه رفتاري مناسب تر است .
حال بياييد بررسي كنيم كه چرا وقتي در جمع افرادي كه اعتماد به نفس دارند احساس خوبي داريم :
۱- براي اينكه مي دانيم در كنار چه كساني هستيم .
۲- آنها با صداقت و بي ريا هستند و هر وقت كه خوشحالند ما را نيز در شادي خود شريك مي سازند و هر وقتي عصباني و نگرانند ما را نيز در جريان مي گذارند . پس نبايد در مورد اين كه آنها چگونه در مورد ما و يا موقعيتي كه در آن قرار داريم فكر مي كنند نگران باشيم .


۳- آن ها براي اين كه احساس توانايي پيدا كنند و توانمندي خود را ثابت كنند نيازي به سركوب كردن ديگران ندارند. پس به راحتي مي توان به آنها اعتماد نمود چون صداقت دارند و از كسي سوء استفاده نمي كنند .
۴- آنها كم كم ما را نيز به داشتن و تقويت اعتماد به نفس قوي تشويق مي كنند چون خودشان هم دوستي با افراد داراي اعتماد به نفس را ترجيح مي دهند .
۵- آنها خودشان را شخص كاملي نمي دانند و تمايل دارند ضعف ها و اشتباهات خود را بشناسند .
۶- اكثراً سرزنده بوده و انرژي خود را ارزشمند مي دانندو با دقت و وسواس زيادي از آن بهره مي برند .
۷- آنها مي توانند آرام و راحت باشند ، چون احساس نمي كنند كه براي اثبات وجود خود بايد رفتار يا گفتاري احساسي و هيجاني نشان دهند .
۸- آنها احساس خوش بيني خود را به ما منتقل كرده و به جاي اين كه بيشتر اوقات از مشكلات شكايت داشته باشند ،‌ خلاقانه و به شكلي مبتكرانه در مورد شان فكر مي كنند .

آيا مي دانيد براي عدم اعتماد به نفس چه هزينه هايي مي پردازيد ؟

افراد كمي را مي شود يافت كه با رنج و ناراحتي كه ناشي از عدم اعتماد به نفس است ، روبرو نشده باشند . اما بد نيست مشكلاتي را كه در اين مورد براي ما بوجود مي آيند مرور كنيم .
در مواردي كه اعتماد به نفس نداريم اين احساس ها به ما دست مي دهد :
۱- منزوي و تنه        2-كاملاً خجالتي و بي دست و پا         3- ناتوان و ترسو
۴- مبتلا به تنش و مبتلا به بيماري جسمي                                     5 - پوچ و بي ارزش و بي اهميت
۶- بدبين ، ‌طوري كه ديگر دست از تلاش مي كشيم              7- مقصر و سزاوار سرزنش
۸- افسرده و بي تفاوت      9- دچار سوء تعبير    10- مأيوس            11-  آزرده و خشمناك
امكان دارد اين احساسات در برخي افراد آشكار و مشخص و در افراد ديگري كه آن ها را تودار مي ناميم در زير نقابي از موفقيت هاي ظاهري و اعتماد به نفس مخفي مانده باشند .
بسياري از اين گونه افراد تا وقتي كه با بحراني روبرو نشده اند ،‌ كه آنها را متوجه واقعيت هاي زندگي سازد ،‌ اين احساسات را در مورد خودشان قبول ندارند اما اكثر مردم اين بحران ها را مخصوصاً‌ وقتي كه از جريان زندگي عقب مي مانند نقطه ي پايان زندگي مي دانند .
شايد برخي افراد با اميد به اين كه در زندگي پاداش هاي اخروي نصيب آن ها شود خشنود و اكثر آنها خواهان خواسته هاي بيشتري در زندگي هستند .

آيا مي شود بيش از حد اعتماد به نفس كسب كرد ؟

اكثر مردم خيلي آشكارا عنوان مي كنند كه از كسب اعتماد به نفس بيش از حد ،‌ترس دارند !
دليلش اين است كه آنها افراد اعتماد به نفس را در ذهن خود مجسم مي كنند كه اصلاً علاقه اي به آنها ندارند و حتي اگر تحسين كرده و به موفقيت آنها حسودي هم كرده باشند .
نمونه هاي آن را مي توان در گروه هاي هم سال مدرسه ، ‌رؤساي محل كار ، سياست مداران و ستارگان سينمايي يافت .
افراد داراي اعتماد به نفس فاقد اين صفات هستند :
۱- رياست طلبي : اگر چه همه ي آنها جزو افرادي هستند كه در زمان هاي لازم آمادگي دارند كه با اقتدار فراوان هدايت و رهبري را به دست گيرند ولي رياست طلبي نمي كنند . همچنين تمايل دارند كه مسئوليت هايي را نيز بپذيرند و اين تنها به خاطر آن است كه عزت نفس دروني شان به قدري قوي شده است كه امكان ندارد از جانب ديگران تحت تأثير قرار گيرند .
۲- خود خواهي : آنها از اين كه در رأس نباشند ، نمي ترسند ، ولي تمايل دارند تا جايي كه ممكن است مواظب افراد ديگر باشند و اين بخاطر آن است كه به قدري برخود تسلط دارند كه با توجه به انرژي دروني شان مي توانند هر زمان كه لازم باشد در مقابل ديگران «نه» بگويند.
۳-آگاهي نسبت به همه چيز : هر چند كه آنها مطمئن هستند كه از دانش ، ‌مهارت كافي براي ايفاي نقش و انجام وظيفه هايي كه به عهده گرفته اند برخوردار هستند ، اما با آزادي و سادگي محدوديت هايشان را مي پذيرند و تمايلي ندارند كه خودشان را براي شكست آماده كنند و از اين كه ديگران در بعضي از زمينه ها مهارت بيشتري دارند احساس ترس و تهديد نمي كنند.
۴- تنهايي وگوشه نشيني:  اگر چه از اين كه اوقاتشان را به تنهايي بگذارند ناراحت نمي شوند و براي شادي يا هيجان هيچ نيازي به همراهي و مشاركت ديگران ندارند ، اما با ديگران هم رابطه ي خوبي دارند و دليلش هم اين است كه با مهارت هاي خود مي توانند روابطي را كه مي خواهند آغاز كنند ، در صورت اشتباه به صراحت با آن برخورد مي كنند و دربار? آن گفتگو كرده و يا در صورت لزوم با آن كنار مي آيند .
۵- ثروتمندي:  اگر چه امكان دارداز وضعيت مالي خودراضي باشند ولي در عين حال كاملاً‌ متواضع رفتار مي كنند چون نمي خواهند سلامتي و شادي شان را براي بدست آوردن پول بيشتر فدا كنند و نيازي به اين ندارند كه ديگران را با نشان دادن ثروت خود تحت تأثير قرار دهند .
۶-انسان هاي فوق العاده موفق: اگر چه آنها كارهايشان را خيلي خوب و به نحو احسن انجام مي دهند و استعداد دست يافتن به امكانات بيشتر را هم دارند ،‌امكان دارد ترجيح دهند در طبقات پايين تر اجتماع باقي بمانند .
ممكن است عقب گرد كرده و يا پشت پا به زندگي و كارشان زده و يا امكان دارد بخواهند در مسير پيشرفت بيشتر قرار گيرند . ولي در هر صورت نيازي به اين ندارند كه خود را از طريق كار و يا قدرت و شهرت نشان دهند

آيا ما بصورت مادرزاد با اعتماد به نفس متولد مي شويم ؟

بله،‌ انسان ها با اعتماد به نفس متولد مي شوند ، ‌مگر اين كه به كودكي برخورد كنيم كه اعتماد به نفس نداشته باشد !
كودكان براي رسيدن به آن چه كه مي خواهند بسيار مصمم هستند و سعي مي كنند بر محدوديت هايشان غلبه كنند . ما با صدها نفر از كساني كه از مشكلات اعتماد به نفس رنج مي برند برخورد كرده ايم ولي تا به حال كسي را نديده ايم كه مشكلاتش از دوران كودكي و يا تجربه هاي قبلي اش ناشي نشده باشد .
آن چه مانع شما مي شود تا اعتماد به نفس را درك كنيد :
۱- ناتوان بودن    2- تأكيد بيش از حد بر جنسيت خود داشتن    3- احساس گناه    4- رفتار كليشه اي          5-عيب جوي و مقصر دانستن
برعكس ، آن چه كه به شما كمك مي كند:
۱- دوست داشتن خود   2- شناخت خود    3- رفتار ماهرانه       4- خوش بين بودن       5- صداقت