آزمون تست هدیه های آسمان ششم دبستان شهدای پشمبافی طوس

 

1- این سخن از کیست؟(حق کسی که به تو علم می آموزد،این است که احترامش را نگه داری).

1)پیامبر(ص)             2)امام علی(ع)            3)امام حسین(ع)                  4)امام سجاد(ع) 

2- این سخن از کدام بزرگوار است؟(فرصت ها مانند ابری به سرعت می گذرند.از فرصت ها دبه خوبی استفاده کنید.)

1)حضرت علی(ع)         2)امام حسن(ع)       3)امام حسین(ع)       4-امام صادق(ع) 

3- به معنای پاک و پاکیزه از بدی ها و گناهان است؟

1)فاطمه               2)معصومه                     3)طاهره                        4)زهرا

4- کدام مورد زیر از آداب بزرگان است؟

1)خواندن زیارت نامه                                           2)خواندن نماز زیارت

3)دعا برای خود و دیگران                              4)همه ی موارد 

5- این جمله از کیست؟(شهدا ستارگان درخشان تاریخ امروز و فردای ما هستند.)

1-امام خمینی           2)شهید بهشتی               3)رهبر             4)شهید مطهری

6- پیامبر اکرم(ص)فرمودند:)بالاتر از هر کار نیک،نیکی دیگری است و.......در راه خدا بالاترین نیکی است.)

1)شهادت              2)جهاد                      3)انفاق                     4)وقف 

7- با توجه به آیه ی شریفه جای خالی را پر کنید.(برای انسان جز آن چه.............. کرده هیچ نصیب و بهره ای نیست.)

1)تفریح                  2)تلاش                  3)جمع آوری                        4)هیچ کدام 

8- این سخن از کیست؟(و نظم امرکم)

1)امام سجاد و در صحیفه سجادیه                           2)حضرت علی و در نهج البلاغه 

3)حضرت علی و در صحیفه سجادیه                                 4)هیچ کدام 

9- کدام مورد از فایده های مراسم حج نیست؟

1)کمک به نیازمندان                                   2)بیزاری جستن از دشمنان اسلام

3) اتحاد مسلمانان                                 4)تجارت 

10- اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند،روزه اش.........و اگر پیش از ظهر مسافرت کند روزه اش..........است.

1)باطل –باطل           2)باطل – درست        3)درست – درست      4)درست – باطل

11- مسافر چه نماز هایی را بایستی شکسته بخواند؟

1)چهار رکعتی                2)سه رکعتی                     3)دو رکعتی            4)نافله 

12- پوشیدن هر لباسی که توجه نامحرم را جلب کند.........................

1)واجب است            2)واجب نیست           3)مکروه است             4)هیچ کدام

13- حضرت علی (ع)فرمودند:خدایا به اعضای بدنم برای............در راه خودت توانایی بده).

1)مبارزه                  2)خدمت                       3)عبادت                4)هرسه مورد 

14- در قران کدام عمل از کارهای شیطان معرفی شده است؟

1)در گوشی صحبت کردن       2)مسخره کردن    

 3)قطع کردن سخن دیگری     4)بی احترامی به سالمندان

15- این سخن از کیست؟(من به یاد همه ی شما هستم).

1)امام حسین(ع)      2)امام علی(ع)         3)امام رضا(ع)          4)امام مهدی(ع) 

16- جانشینان امام مهدی (ع)چه ویژگی هایی دارند؟

1)عالم،پرهیزکار،راستگو                                     2)خوش خلق و پرهیز کار

3)عالم،پرهیزکار و دین شناس                         4)دین شناس 

17- از نظر قرآن بهترین راه هدایت مردم چیست؟

1)معرفی انسان های نمونه و برتر  2)شناساندن ظالمین 3)سرزنش     4)هیچ کدام

18- نام خواهر امام حسین (ع)و پیام رسان کربلا...............

1)حضرت زینب (س)     2)حضرت فاطمه(س)         3)حضرت خدیجه(ع)     4)ام سلمه 

19- صفوان از یاران کدام امام بزرگوار بود؟

1)*امام محمدباقر(ع)        2)امام صادق(ع)          3)امام جواد(ع)       4)امام کاظم(ع) 

20- تبرّی به چه معناست؟

1)دوستی با دوستان خدا                                      2)دوستی با دشمنان خدا 

3)دشمنی با دوستان خدا                                    4)دشمنی با دوستان خدا 

21- خدا در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟

1)روز حساب            2)روز حسرت         3)روز جدایی          4)هرسه مورد 

22- خدا در قرآن چه کسی را پدر خداپرستان نامیده است؟

1)حضرت محمد(ص)   2)حضرت ابراهیم(ع)    3)حضرت علی(ع)   4)حضرت موسی(ع)  

23- این سخن از کیست؟(پسر عزیزم،بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت،پیامبران او نیز تو می آمدند).

1)حضرت علی(ع)    2)امام حسین(ع)     3)امام حسن(ع)     4)امام سجاد(ع) 

24- کدام جمله صحیح است؟

1)زندگی ما با مرگ به پایان می رسد                         2)پس از مرگ وارد مرحله ی جدیدی از زندگی می شویم

3)زندگی اصلی ما در این دنیا است                           4)هر سه مورد

                                                                                            موفق باشید - زیبا

/ 0 نظر / 314 بازدید