1- این سخن از کیست؟(حق کسی که به تو علم می آموزد،این است که احترامش را نگه داری).

1)پیامبر(ص)         2)امام علی(ع)       3)امام حسین(ع)         4)امام سجاد(ع) 

2- این سخن از کدام بزرگوار است؟(فرصت ها مانند ابری به سرعت می گذرند.از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.)

1)حضرت علی(ع)        2)امام حسن(ع)         3)امام حسین(ع)        4-امام صادق(ع) 

3- به معنای پاک و پاکیزه از بدی ها و گناهان است؟

1)فاطمه           2)معصومه                 3)طاهره                   4)زهرا

4- کدام مورد زیر از آداب بزرگان است؟

1)خواندن زیارت نامه  2)خواندن نماز زیارت    3)دعا برای خود و دیگران   4)همه ی موارد 

5- این جمله از کیست؟(شهدا ستارگان درخشان تاریخ امروز و فردای ما هستند.)

1-امام خمینی          2)شهید بهشتی               3)رهبر             4)شهید مطهری

6- پیامبر اکرم(ص)فرمودند:)بالاتر از هر کار نیک،نیکی دیگری است و.......در راه خدا بالاترین نیکی است.)

1)شهادت                2)جهاد                        3)انفاق                       4)وقف 

7- با توجه به آیه ی شریفه جای خالی را پر کنید.(برای انسان جز آن چه.............. کرده هیچ نصیب و بهره ای نیست.)

1)تفریح              2)تلاش                3)جمع آوری                   4)هیچ کدام 

8- این سخن از کیست؟(... و نظم امرکم)

1)امام سجاد و در صحیفه سجادیه                   2)حضرت علی و در نهج البلاغه 

3)حضرت علی و در صحیفه سجادیه                                   4)هیچ کدام 

9- کدام مورد از فایده های مراسم حج نیست؟

1)کمک به نیازمندان                                    2)بیزاری جستن از دشمنان اسلام 

3) اتحاد مسلمانان                                4)تجارت 

10- اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند،روزه اش.........و اگر پیش از ظهر مسافرت کند روزه اش..........است.

1)باطل –باطل        2)باطل – درست         3)درست – درست      4)درست – باطل

11- مسافر چه نماز هایی را بایستی شکسته بخواند؟

1)چهار رکعتی               2)سه رکعتی               3)دو رکعتی            4)نافله 

12- پوشیدن هر لباسی که توجه نامحرم را جلب کند.........................

1)واجب است             2)واجب نیست             3)مکروه است            4)هیچ کدام 

13- حضرت علی (ع)فرمودند:خدایا به اعضای بدنم برای............در راه خودت توانایی بده).1)مبارزه              2)خدمت                  3)عبادت                4)هرسه مورد 

14- در قران کدام عمل از کارهای شیطان معرفی شده است؟

1)در گوشی صحبت کردن        2)مسخره کردن      

3)قطع کردن سخن دیگری        4)بی احترامی به سالمندان

15- این سخن از کیست؟(من به یاد همه ی شما هستم).

1)امام حسین(ع)      2)امام علی(ع)        3)امام رضا(ع)          4)امام مهدی(ع) 

16- جانشینان امام مهدی (ع)چه ویژگی هایی دارند؟

1)عالم،پرهیزکار،راستگو                                     2)خوش خلق و پرهیز کار

3)عالم،پرهیزکار و دین شناس                               4)دین شناس 

17- از نظر قرآن بهترین راه هدایت مردم چیست؟

1)معرفی انسان های نمونه و برتر    2)شناساندن ظالمین     3)سرزنش   4)هیچ کدام

18- نام خواهر امام حسین (ع)و پیام رسان کربلا...............

1)حضرت زینب (س)    2)حضرت فاطمه(س)       3)حضرت خدیجه(ع)      4)ام سلمه 

19- صفوان از یاران کدام امام بزرگوار بود؟

1)امام محمدباقر(ع)       2)امام صادق(ع)        3)امام جواد(ع)        4)امام کاظم(ع) 

20- تبرّی به چه معناست؟

1)دوستی با دوستان خدا                                     2)دوستی با دشمنان خدا 

3)دشمنی با دوستان خدا                                      4)دشمنی با دوستان خدا 

21- خدا در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟

1)روز حساب           2)روز حسرت            3)روز جدایی             4)هرسه مورد 

22- خدا در قرآن چه کسی را پدر خداپرستان نامیده است؟

1)حضرت محمد(ص)  2)حضرت ابراهیم(ع)     3)حضرت علی(ع)   4)حضرت موسی(ع)  

23- این سخن از کیست؟(پسر عزیزم،بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت،پیامبران او نیز تو می آمدند).

1)حضرت علی(ع)     2)امام حسین(ع)     3)امام حسن(ع)       4)امام سجاد(ع) 

24- کدام جمله صحیح است؟1)زندگی ما با مرگ به پایان می رسد                           2)پس از مرگ وارد مرحله ی جدیدی از زندگی می شویم

3)زندگی اصلی ما در این دنیا است                            4)هر سه مورد

موفق باشید- زیبا

/ 0 نظر / 49 بازدید