# عاطفی

مراحل نوشتن طرح درس

               حمد خدای را که آغاز هر آغازی اوست                « ربِ‌‌ّ زِدنی علماً و الحِقنی بالصالحین » مراحل نوشتن طرح درس                                                مقدمه طرح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید